معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ علمی
نشست تخصصی تبیین اعجاز علمی وتشریعی قرآن در دانشگاه ارومیه برگزار شد

 

این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با حضوراستاد برجسته قرآن و مدرس نمونه قرآنی کشور، سید محمد میر قلنج در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این نشست میرقلنج با اشاره به اینکه موضع قرآن انسان‌سازی و مدیریت جامعه جهانی است تا دنیا را با یک رهبر و بر طبق ضوابط قرآن اداره کند افزود: انسان‌شناسی یکی از مباحث جهانی مهم در چند دهه اخیر بوده این در حالی است که قرآن مهمترین مباحث انسان‌شناسی را مطرح کرده است.

وی افزود: قرآن 15 قرن پیش به امت خود هشدار داده است که مبنای زندگی را براساس مهارت قرآن و الگو گیری از پیامبر و اهل بیت قرار دهید که باید امت مسلمان نیز با سرلوحه قرار دادن این کتاب زندگی و عمل به دستورات آن از آسیب ها و انحرافات شبکه های  فضای مجازی امروز در امان باشیم.

وی افزود: ما با واقعیت خود آشنا بوده ولی با حقیقت خود ناآشنا و موضوع قرآن تعلیم و تربیت انسان بر اساس فطرت توحیدی بوده و فاصله بین فطرت انسان و قرآن ایجاد شده است.

میرقلنج  با اشاره به اینکه «الله و ناس» بیشترین تعداد تکرار را در قرآن داشته است، گفت: قرآن رسالت تعلیم و تربیت انسان را بر عهده داشته و قرآن کریم بزرگترین تجلی‌گاه خداوند متعال است وانسان سازی یکی از اعجازهای اصلی قرآن کریم است.

این استاد قرآنی با عنوان اینکه انسان‌شناسی در قرآن کریم در دو بعد علمی و فلسفی مطرح شده است، گفت: فصاحت و بلاغت قرآن کریم بعد علمی آن و بررسی کردن شان و منزلت انسان بعد فلسفی آن است.

میر قلنج به اعجاز قرآن اشاره کرد و افزود:قرآن 1500 سال پیش از  حرکت زمین، زوجیت در گیاهان و نباتات ،چگونگی آفرینش جهان هستی و برخی از حقایق جهان هستی پرده برداشته است تا از این رهگذر معرفت ما بیشتر شود.

این مدرس  نمونه قرآن با اشاره به اینکه در آیات متعددی از قرآن کریم به اعجاز قرآن اشاره شده است گفت: نیروی جاذبه زمین در سوره رعد آیه 2، سوره لقمان آیه 10، حرکت خورشید، سوره نحل آیه 90؛ سوره یس آیه 8 اندازه‌گیری دقیق و حکیمانه خداوند نسبت به تمام موجودات؛ زوجیت در نباتات سوره رعد آیه 3 و سوره زاریات آیه 49؛ سوره فصلت آیه 11 ، سوره انبیاء آیه 3 و سوره نور آیه 45 به معجزه بودن قرآن اشاره شده است.

میرقلنج  با بیان اینکه خداوند در قرآن تجلی کرده است افزود: عبارات قرآنی دامنه وسیعی از معانی را دربر می گیرد که برای هر سطوح فکری و تاریخی قابل تفسیر است که این نیز از جنبه های اعجاز قرآن بشمار می آید.

وی در این خصوص ادامه داد:فرهنگ و حقانیت اسلام روز به روز در دنیا در حال گسترش است و نظریه پردازان غربی در تبیین وتفسیر این موضوع عاجز مانده اند و با هر ابزار و ترفندی سعی در جلوگیری از گسترس فرهنگ اسلامی و قرآنی در دنیا دارند،  اما تا کنون نتوانسته اند کوچکترین لطمه ای به حقانیت قرآن وارد کنند و اما توانسته اند در وحدت سیاسی دنیای اسلام اختلال ایجاد کنند.

این استاد برجسته قرآنی گفت: پیامبر (ص) با انقلاب عظیم فکری و فرهنگی، زمینه فکری و ذهنی مردم زمان خود را برای ایده‌آل ترین نظام سیاسی دنیا آماده کرده‌است.

وی گفت:  قرآن کریم در مرحله دفعی به صورت یکپارچه و مستقیم بر پیامبر نازل شده و در مرحله تدریجی سه سال بعد از آن و به مدت 20 سال بر پیامبر نازل شده است.

میرقلنج افزود: به دلیل اینکه بین ما و قرآن حجاب وجود دارد، نمی توانیم قرآن را درک کنیم و برای فهم بیشتر آن باید این حجاب برداشته شود و پراختن به محتوای قرآن لازمه جامعه امروزی است و  باید با انس هر چه بیشتر با قرآن و ژرف اندیشی در نشانه های الهی این حجاب میان قرآن و انسانها از بین رفته و کارآمدی محتوای قرآن احیا شود.

وی اظهار کرد: جهت محفوظ ماندن از آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی نیازمند دستگاه معرفتی بسیار عمیق با نام قرآن هستیم

جلسه بصورت پرسش وپاسخ بین دانشجویان ادامه یافت.