معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ علمی
جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارائه می کند؛ طرح "مهر دانش" ویژه دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی مخصوص دانشجویان دانشگاه ارومیه

طرح ویژه "مهر دانش" دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی مخصوص دانشجویان دانشگاه ارومیه تا  مهر ماه برگزار می شود.

این طرح به همت معاونت فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ویژه دوره های آموزشی  زبان و مهارتهای هفتگانه ICDL جهت بهره مندی دانشجویان دانشگاه ارومیه از این دوره های آموزشی برگزار می شود.

بر اساس این طرح دانشجویان دانشگاه ارومیه می توانند با تخفیف 25 درصد در دوره های آموزشی زبان جهاد دانشگاهی شرکت کنند و همچنین اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز با معرفی نامه دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکده علوم وکشاورزی میتوانند از تخفیف 35 درصدی این دوره ها برخوردار شوند.

این طرح با هدف فراهم آوردن زمینه ارتقاء علمی و دانش افزایی دانشجویان و  تسهیل شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و فراهم آوردن زمینه ای جهت برخورداری تمام دانشجویان از تخفیفات دوره ها و ایجاد انگیزه علمی در بین دانشجویان برگزار می شود.

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم تخفیف  و بهره مندی می توانند به دفتر جهاد دانشگاهی واقع در دانشکده علوم و کشاورزی دانشگاه ارومیه و یا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی  واقع در پردیس شهر به آدرس: خیابان شهید بهشتی- انتهای کوچه شهید منصور افشار- ساختمان جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است گواهینامه های صادره جهاد دانشگاهی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه بوده و در آزمون های جدیدالاستخدامی های دولت مورد پذیرش و شرط استخدامی قرار دارد.

همچنین دروه های آموزشی زبان در 3 مرکز شعبه مرکزی (پنجراه-خیابان امینی    33456286) ، شعبه دو (خیابان آزادگان   33650869 ) و شعبه سه (شهرک فرهنگیان- اول شمالی   33849848) برگزار می شود.