معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نشست بررسی علل و پیامدهای جهانی شدن واقعه عاشورا در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

 

این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

این برنامه با هدف تبیین هر چه بیشتر اهداف واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع)، بررسی علل جهانی شدن این وقعه مهم و تاریخی در دانشگاه برگزار می شود.

این نشست روز یکشنبه 17 مهر و همزمان با 7 محرم ،  ساعت 11 صبح در سالن شورای دانشکده علوم دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.