معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نشست دانشجویی رسالتهای منتظران جامعه مننتظر در عصر غیبت در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و در راستای تبیین ویژگیهای منتظران واقعی امام زمان (عج) و وظیفه قشر دانشگاهی و دانشجویی در این خصوص برگزار می شود.

این نشست روز دوشنبه یک آذرماه ساعت 11 صبح در محل  سالن شورای دانشکده علوم دانشگاه ارومیه با سخنرانی حجت الاسلام ولیزاده عضو هیات علمی دانشگاه برگزار می شود.

شرکت در این نشست برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.