معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه ؛نشست دانشجویی رسالت های منتظران جامعه منتظر در عصر غیبت در دانشگاه ارومیه برگزار شد

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه در این نشست با اشاره به اینکه انتظاری پویا و سازنده لازمه منتظران ظهور است اظهار کرد: اعتقاد به منجی وصف مشترک همه ادیان الهی است و ریشه در نهاد کمال خواهی انسان دارد که منتظر تحقق وعده های الهی دراین دنیاست و تاکنون این خواسته او برآورد نشده است ، تحقق این آرزو رابطه معنی داری با منتظرین و نقش آنان دارد لذا باید پرسید جامعه منتظر ظهور منجی باید از چه اوصافی برخوردار باشند.

حجت الاسلام ابوالقاسم ولیزاده با بیان اینکه عصر ظهور امام زمان (عج) به بهار روزگاران تشبیه شده است گفت: بهار روزگاران بهار معنوی، بهار خودشکوفایی و بهار تمام فضیلت هاست.

وی با اشاره به ویژگی های منتظران امام عصر (عج) گفت: منتظران باید آمادگی ذهنی،فکری داشته باشند نباید منتظران دچار دلمردگی و افسردگی روزمره شوند بلکه با انتظاری پویا و فعال در مسیر تحقق جامعه منتظر گام برداریم.

وی با اشاره به احادیث پیامبر اکرم در خصوص انتظار ظهور گفت: پیامبراکرم (ص) انتظاری پویا و فعال را  افضل عبادات عنوان کردند و بهترین اعمال امت مسلمان را انتظار فرج دانستند.

عضو هئیت علمی دانشگاه ارومیه گفت: وجود جامعه با حاکمیت دینی و ایجاد زمینه برای مشروعیت بخشی به حاکمیت انسان کامل و آماده کردن زمینه لازم برای مقبولیت آن از لازمه های جامعه منتظر است .

وی با اشاره به اینکه در عصر امامت 14 معصوم، جامعه ظرف پذیرش و اطاعت از انسان های کامل آن عصر را نداشت افزود: از دیگر ویژگی جامعه منتظر ایجاد زمینه انتظار برای عینیت بخشیدن به مشروعیت وجودی امام زمان است.

وی تهذیب نفس و خود کنترلی را از دیگر ویژگی منتظران مهدی موعود عنوان کرد و گفت: ما باید از طریق زبان، رفتار و نگاه بر اعمالمان کنترل داشته باشیم .

حجت الاسلام ولیزاده با بیان اینکه در روایات مرتبط با انتظار فرج، بر صبرو پایداری ،دعا و تضرع و مناجات با خداوند تاکید شده است گفت: در جامعه منتظر باید زمانی را برای دعا و تقرب به خدا فراهم کنیم تا روحی قوی و معنوی داشته باشیم.

وی گفت: وجود نظم نوین جدید در جامعه جهانی و آمادگی نظامی و فرهنگی از لازمه های جامعه منتظر امام عصر است چراکه امادگی فرهنگی از طریق فراهم سازی ابزاری برای اثرگذاری روی اعتقاد دیگران ایجاد میشود.

مدیرگروه معارف دانشگاه ارومیه ادامه داد: آمادگی فرهنگی لازم است ولی جامعه منتظر باید آمادگی نظامی نیز برخوردار باشد .

حجت الاسلام ولیزاده با اشاره به اینکه پیروی از جانشین امام عصر (عج) و قبول مرجعیت از دیگر ویژگی های جامعه منتظر است اظهار کرد: منتظران با مراجعه به مرجعیت و در رأس آن مراجعه به ولی فقیه و پیروی از خط رهبری در مسیر روشنگری گام برداشته و زمینه اطاعت از اوامر امام زمان را در وجود خود نهادینه می کنند.

ادامه مراسم بصورت پرسش و پاسخ ادامه یافت.