معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه شادی شب یلدایی خود را با سالمندان تقسیم کردند

اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه شادی شب یلدایی خود را با سالمندان تقسیم کردند.

مراسم دیدار با سالمندان تحت عنوان "دستان مهر" به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه روز گذشته 30 آذرماه مصادف با شب چله در ارومیه برگزار شد.

امین رستم زاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در خصوص این بازدید با اشاره به اهداف این دیدار اظهار کرد: این مراسم با هدف تبیین کرامت و اخلاق انسانی در بین دانشجویان، نهادینه کردن ارزش گذاری  و اهمیت دادن به افراد سالمند در فرهنگ و اخلاق دانشجویی و تکریم منزلت این قشر عزیز جامعه در بین دانشجویان از اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی بود.

وی با عنوان اینکه ارزشهای دینی و قرآنی ما تاکید بر تکریم و بزرگداشت بزرگان و سالخوردگان دارد گفت:کشوری که در آن بزرگان و سالخوردگان منزلت و جایگاهی دارند از پایایی و پویایی و تعالی برخوردار است چرا که سالخوردگان فعلی جوانان دیروز هستند و آنها همان بزرگان امروزند و اگر آنها تکریم و در جایگاه فرهنگ اخلاقی جامعه قرب و اهمیت داشته باشند به نوعی امید مضاعف تر در جوانان و کودکان امروز با انگیزه و افقی متعالی تر برای پر تجربه تر شدن آنها حاصل می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی از اقشار حساس جامعه محسوب می شوند، تاکید کرد: این قشر ارزشمند جامعه باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند و جریان های دانشجویی از جمله کانون حامی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با علم به این موضوع با راه اندازی چنین رویدادهایی در چنین شبهایی که شاید افراد سالمند آشنا و فامیل ندارند موجبات شادی آنها را فراهم می نماید که قطعا فهوای این رویداد در اندیشه دانشجو و در نتیجه تکامل بلوغ و اغنا ارزشی اخلاقی و اجتماعی جامعه بسیار بی بدیل است.

رستم زاده گفت: دانشگاهها در مرحله اول باید علم اخلاق، فرهنگ و انسانیت دانشجویان را ساخته، پرداخته و غنی نمایند تا بتوانند بستری مهیا بر علم متعهد مدارانه و در راستای اهداف اصیل دانش فراهم سازند که جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با این رویکرد دست به طراحی، تعریف و اجرای چنین جنس رویدادهای فرهنگی برای دانشجویان استان می نماید.

این دیدار روز گذشته مصادف با شب چله با حضور دانشجویان و اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان صورت گرفت.

اجرای تئاتر، پذیرایی از سالمندان، اهدای شاخه گل از جمله برنامه های اجرایی ویژه سالمندان بود.