معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه ارومیه از کانونهای سازمان دانشجویان

همزمان با آغاز سالتحصیلی جدید، دفاتر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه از بین دانشجویان علاقمند به فعالیتهای فرهنگی عضوگیری می کنند.

به گزارش روابط عمومی واحد، اعضای سازمان دانشجویان واحد با حضور در محل ثبت نام دانشجویان و معرفی فعالیتهای فرهنگی سازمان دانشجویان در 2 بخش خواهران و برادران به عضوگیری اقدام کرده اند.

دانشجویان جدیدالورود دانشگاه ارومیه می توانند با مراجعه به دفاتر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در کانونهای متنوع و مرتبط با نیازهای فرهنگی و علاقمندی دانشجویان نسبت به ثبت نام و عضویت در این کانونها اقدام کنند.

دانشجویان عضو کانونهای فرهنگی دفاتر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان علاوه بر بهره مندی از امکانات و خدمات فرهنگی ارائه شده توسط جهاد دانشگاهی، سهمی در تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه داشته باشند.

همچنین دانشجویان عضو می توانند از تخفیفات ویژه اعضای فرهنگی جهاد دانشگاهی در دوره های آموزشی زبان و ICDL   و سایر دوره ها استفاده کنند.

کانون دین و قرآن، کانون گردشگری و محیط زیست، کانون حقوق و علوم اجتماعی، کانون نوآوری و کارآفرینی، کانون فرهنگ و هنر از جمله کانونهای فعال در دانشگاه می باشند.

دانشجویان علاقمند برای عضویت می توانند با در دست داشتن مدارک لازم شامل یک قطعه عکس 4×3  ،کپی کارت ملی و شناسنامه و کپی کارت دانشجویی به  دفاتر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واقع در دانشکده علوم و کشاورزی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ثبت نام در  کانونهای فعال سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه با استقبال گرم دانشجویان جدیدالورود مواجه شد و بیش از 300 دانشجو در کانونهای دفاتر دانشکده علوم و کشاورزی ثبت نام کردند.