معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
برگزاری شست بررسی سیر افول و نزول کتابخوانی در ایران و راهکارهای برون رفت

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی؛ نشست بررسی سیر افول و نزول کتابخوانی در ایران و راهکارهای برون رفت آن در ارومیه برگزار می شود.

این نشست همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای تبیین آثار مطالعه و کتابخوانی در جامعه و پیامدهای فاصله گرفتن از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه و تبیین عوامل تقویت کننده فرهنگ مطالعه برگزار می شود.

این نشست ساعت 11 روز دوشنبه 29 آبان ماه سالجاری در سالن شورای دانشکده علوم دانشگاه ارومیه برگزار می شود.