جهاددانشگاهی

دومین دوره نمایشگاه منا در خون

کلیات
وضعیت: برنامه: گزارش شده (reported)
نوع: نمایشگاه
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: ساختمان کلاس های عمومی دانشگاه