جهاددانشگاهی

نشست دانشجویی رسالت های منتظران جامعه منتظر در عصر غیبت

کلیات
وضعیت: برنامه: گزارش شده (reported)
نوع: نشست
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص