معاونت فرهنگی و اجتماعی
کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
آئین نامه جدید عفاف و حجاب از سال تحصیلی 96-1395 در دانشگاه اجرا می شود

 

باسمه تعالی

با عنایت به نامه مورخ 95/5/5 مقام عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرهادی در خصوص "طرح صیانت از عفاف و حجاب" در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،  دانشگاه ارومیه بر خویش فرض می داند که در اولین گام آیین نامه پوشش دانشگاهها را با اراده مصم اجرا نماید و در این راستا بر موارد ذیل تاکید می نماید:

 

لباسها و وضع ظاهری دختران و پسران دانشجو، اساتید و کارمندان  باید ساده ، آراسته  و در شان دانشگاه و محیطهای علمی و فرهنگی باشد

 

به ویژه با موارد ذیل برخورد خواهد شد

 

دختران

شلوارهای چسبان (ساپورت)، تنگ ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.

استفاده از مانتوهای تنگ، کوتاه و احیانا بدون دکمه

آرایشهای نامتعارف

 

پسران

شلوارهای تنگ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.

پیراهنهای اندامی نازک و یا رکابی

استفاده از شلوارهای راحتی و پیژامه

 

افراد متخلف  با حفظ حرمت مورد تذکر، ارشاد، مشاوره و در صورت لزوم به کمیته انضباطی و یا دادگاه تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

 

روابط عمومی دانشگاه