معاونت فرهنگی و اجتماعی
کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نخستین جلسه کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه برگزار شد

 

نخستین جلسه کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه، 7 ام شهریورماه در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی آئین نامه جدید عفاف و حجاب دانشگاه ها، به بحث و تبادل نظر درخصوص وضعیت عفاف و حجاب مطلوب و موجود دانشگاه ارومیه پرداخته شد.

دبیر این کمیته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوده و اعضاء آن متشکل از معاون دانشجویی دانشگاه، مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حراست، مرکز مشاوره دانشجویی، مدیریت فرهنگی و فوق برنامه و نیز بسیج دانشجویی می باشند.