معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نخستین جلسه شورای فرهنگی دانشکده ها برگزار شد

نخستین جلسه شورای فرهنگی دانشکده ها ساعت 11 روز دوشنبه 24ام آبان ماه در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد

در این جلسه که با حضور دکتر سیدمهدی صالحی معاون فرهنگی و اجتماعی، حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دکتر میرحسن سیدعامری مدیر فعالیتهای فوق برنامه، نرمین اسماعیلی مسئول سامانه و امور اجتماعی و مدیران فرهنگی 11 دانشکده دانشگاه ارومیه برگزار شد، ضمن معرفی فعالیتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به بحث و بررسی درخصوص شرح وظایف مدیران فرهنگی دانشکده ها پرداخته شد.

دکتر سیدمهدی صالحی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اشاره به این نکته که نقش مدیران فرهنگی همطراز با سایر معاونین در دانشکده ها احساس می شد و اتاق فکر فرهنگی دانشگاه تصمیم به این مهم گرفت، افزود: کار فرهنگی در دانشگاه ها در کنار اینکه کار بسیار حساسی است نیاز به برنامه ریزی و اجرای مداوم و مستدام دارد.

وی با تأکید بر اینکه بّعد فرهنگی بر تمام ابعاد فعالیتهای دانشگاه تأثیر عمیقی دارد، خاطر نشان کرد: انتظار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی از مدیران فرهنگی دانشکده ها ارتباط منسجم و بهبود محتوای برنامه های فرهنگی پیشنهادی و اجرای بهینه آنها می باشد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام کریم جباری نیز به معرفی کادر معاونت و فضاهای فرهنگی در اختیار پرداخت.

دکتر سیدعامری نیز دیگر سخنران این جلسه بود که ضمن تاکید بر این مهم که حجم کاری فعالیتهای فرهنگی با لحاظ مدیران فرهنگی دانشکده ها در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی کاسته نشده بلکه با حضور این مدیران امید آن داریم که شاهد اجرایی شدن فعالیتهای فرهنگی و بدین ترتیب نهادینه شدن آنها در کالبد علمی دانشگاه باشیم.

سپس مدیران فرهنگی دانشکده های حاضر به بیان برخی پیشنهادات در خصوص برنامه های فرهنگی در دانشکده های خود پرداختند.

در پایان جلسه مقرر گردید در جلسه آتی شورای فرهنگی دانشکده ها که دو هفته بعد در همین ساعت برپا خواهد شد مدیران فرهنگی نسبت به طرح پیشنهاد برنامه های قابل اجرا در دانشکده ها اقدام نمایند.