معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
لزوم ثبت پیشنهادات و برنامه ها در سامانه در نخستین جلسه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ترم دوم بررسی شد

حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری،مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تاکید بر لزوم ثبت پیشنهادات و برنامه ها در سامانه فرهنگی و اجتماعی بر استفاده از سامانه جدید نشریات دانشجویی و نیز تکمیل پورتال وزارتی تحت عنوان درگاه فرهنگی اشاره و خاطرنشان  کرد:انعکاس اقدامات انجام یافته از سویی بر میزان تاثیرپذیری برنامه و از سویی دیگر بر انجام بهتر برنامه های آتی همسو و برنامه ریزی های اصولی تر منجر می شود.

بیان هماهنگیهای صورت گرفته درخصوص جشنواره رویش دانشگاهی، کاروان زیارتی-فرهنگی مشهد مقدس کارکنان، جشن انقلاب و نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله دانشگاه،آسیب شناسی کاروانهای اعزامی به مشهد مقدس (هیات جوانان حضرت قائم عج،دانشجویان ورودی،فعالین فرهنگی و اساتید)، پیگیری تشکیل نخستین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با اعضای جدید از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.