معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
اردوی یک روزه محوطه اسماعیل قلعه ،سدنازلوچای و روستای بند ویژه خواهران برگزار شد

اردوی یک روزه محوطه اسماعیل قلعه،سدنازلوچای و روستای بند به همت مدیریت فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه برای دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای طوبی و بنت الهدی به تعداد 70 نفر  برگزار گردید.

در این اردو که روز جمعه مورخ 95/8/14 برگزار شد، دانشجویان پس از سوار شدن از جلوی خوابگاه به محله ی اسماعیل قلعه رهسپار شدند و پس از صرف صبحانه حدود 20دقیقه به پیاده روی صخره ای پرداختند تا به محل مور نظر رسیدند و ضمن بازدید از این مکان در مورد تاریخچه این مکان توضیحاتی مختصری به دانشجویان شرکت کننده ارائه گردید و سپس اردو به سمت سد نازلو چای هدایت شد.

در ادامه­ ی اردو دانشجویان به روستای بند شهر ارومیه رفته و در فضای پاییزی و دیدنی آن به صرف ناهار و اقامه نماز مشغول گشتند سپس بازیهای بومی محلی توسط دکتر سیدعامری، مدیر فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تشکیل گردید و دانشجویان ضمن شرکت در این برنامه نشاط آور به برگزاری مسابقات جداگانه طناب کشی، دارت و وسطی پرداختند که به برندگان این مسابقات جوایزی نیز از سوی ایشان اهدا گردید.

این اردو با خاطراتی به یاد ماندنی برای شرکت کنندگان همراه بود.