معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
مدیریت فعالیتهای فوق برنامه: خوابگاه پسران پردیس نازلو 17 آبان ماه میزبان سلسله نشستهای خوابگاهی بود

در تداوم سلسله نشست های خوابگاهی که به همت مدیریت فعالیتهای فوق برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و در راستای رفع مشکلات موجود در خوابگاه های دانشجویی و نیز ایجاد محیط پرنشاط در خوابگاهها برگزار می شود، 17 آبان ماه نیز از ساعت  20 تا 22:30 خوابگاه پسران پردیس نازلو میزبان مسئولین دانشجویی، فرهنگی و فناوری اطلاعات دانشگاه بود.

در این نشست صمیمی پس از طرح مشکلات دانشجویان در حوزه های خوابگاهی، تغذیه، بورس و وام، اینترنتی، درمانگاهی و فرهنگی، مسئولین مربوطه به سؤالات دانشجویان پاسخ گفتند.

مسائل و مشکلات مطرح شده شامل سه بخش بود که در ذیل به آنها اشاره شده است:

     بخش اول مشکلاتی بود که دانشجویان به خاطر عدم اطلاع از دلیل آن مطرح کردند که با اشاره به دلایل آن وتوضیح بیشتر، پاسخ داده شد.

     بخش دوم مشکلاتی بود که رفع آنها مشارکت و همکاری خود دانشجویان را می طلبید تا به حداقل برسد از جمله نگهداری از اموال عمومی جهت استفاده دیگر دانشجویان و کاهش هزینه ها.

    و اما بخش سوم مشکلاتی بود که مسئولین قول مساعد دادند تا در اولین فرصت با پیگیری جدی آنها را رفع کنند.

      البته مشکلاتی هم در حوزه های آموزشی، پژوهشی، تربیت بدنی و حفاظتی توسط دانشجویان مطرح و بنا شد در ادامه ی این نشست ها و با حضور مسولین مربوطه پاسخ داده شوند.

در این نشست دکتر میرحسن سیدعامری (مدیر فعالیتهای فوق برنامه)، دکتر ناصر سلطانی (مدیر امور دانشجویی)، مهندس غلامرضا نیک نفس (مدیر فناوری اطلاعات)، رامین رزمی (مسئول اداره تغذیه دانشجویی)، لطیف پورفرهادی (مسئول اداره رفاه دانشجویی)، ولی الله وردیزاده (مسئول اداره خوابگاه ها)، مسئول درمانگاه، مجید بابایی (کارشناس فرهنگی) حضور داشتند.