معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره فوق برنامه
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نخستین جلسه تعامل مدیریت فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با دبیران تشکلهای اسلامی وکانون های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

این جلسه که روز شنبه  16آبان ماه و  با حضور نمایندگان تشکلهای اسلامی، دبیران کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد، دکتر سیدعامری، مدیر فعالیتهای فوق برنامه ضمن خوشامدگویی مواری را در زمینه فعالیت قسمت فوق برنامه وضرورت پرداختن به این مسائل بخصوص در خوابگاه بیان نمود وسپس از دانشجویان خواست نکته نظرات خود را بازگو نمایند.

در ادامه این جلسه پیشنهادی مبنی بر هماهنگ بودن 3 معاونت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی جهت پیشبرد فعالیتها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی ارایه گردید.

همچنین با اشاره به فضای خلسه ای که در محیط دانشگاه احساس میشود، به تمرکز فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در سطح خوابگاهها تأکید شد.

در تداوم این گفتگو به اختصاص فرصتی در کلاسهای آموزشی به مسائل فرهنگی و اجتماعی توسط اساتید اشاره و ضمن تأکید بر ضرورت آسیب شناسی استعمال دخانیات توسط دانشجویان، لزوم کیفیت کارهای فرهنگی مورد بیان قرار گرفت.

همچنین با توجه به فعالیت اکثریت دانشجویان در فضای مجازی، به ضرورت ساماندهی کلی این مهم پرداخته شد تا تمهیداتی درخصوص فعالیت اکثریت دانشجویان علاقمند در کانال معاونت فرهنگی و اجتماعی در تلگرام فراهم گردد.

در پایان این جلسه مقرر شد این جلسات به طور مستمر تداوم داشته باشد.