اداره فوق برنامه

پخش فیلم "ویلایی ها"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایش فیلم
موضوع: فوق برنامه
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه بنت الهدی
معرفی:

 

این فیلم ساعت۲۱ در نماز خانه ی فاطمیه خوابگاه دختران بنت الهدی باحضور دانشجویان ساکن در خوابگاه پخش گردید.
این فیلم که با موضوع دفاع مقدس بود در راستای ترویج این فرهنگ باارزش و همچنین پر کردن اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی پخش گردید.