اداره فوق برنامه

پخش فیلم "محمد رسول الله"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایش فیلم
موضوع: فوق برنامه
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه بنت الهدی
معرفی:

 این فیلم توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به مناسبت عید بزرگ مبعث روز جمعه مورخ 24/1/97 ساعت۲۱در نماز خانه فاطمیه خوابگاه دختران بنت الهدی و با حضور 50 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه پخش گردید.
        در پایان به مناسبت عید بزرگ مبعث پذیرایی صورت گرفت.