اداره فوق برنامه

اردوی یک روزه تفریحی، فرهنگی و آموزشی آبشار سلوک-ویژه برادران

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: فوق برنامه
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آبشار سلوک
معرفی:

این برنامه بعد از یک هفته تاخیر بدلیل بارندگی روز 21/2/97 برگزار شد. ازساعت 30/7 اتوبوس ها جلوی درب مسجد آماده بودند و ساعت 30/8 با 49 نفر از جلوی مسجد حرکت کرده و تعداد 26 نفر نیز از داخل شهر به اتوبوسها اضافه شدند.

صبحانه در داخل اتوبوسها توزیع گردید. بعد از رسیدن اتوبوسها به مقصد، دانشجویان تا ساعت 30/12 در اختیار خود بودند. ساعت 30/12 تا 15/13 نیز برنامه آموزشی هلال احمر برگزار گردید و از ساعت 15/13 تا 30/14 مسابقات ورزشی برگزار گردید و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

ساعت 30/14 الی 15 به دانشجویان ناهار داده شد و سپس بدلیل بارندگی به دانشگاه برگشتند.