معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی مرتبط با برنامه: 🎤 مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" براساس تفسیر نور
سری دوم سوالات مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" اعلام شد

1- کدام عامل بیش از هر مورد دیگر باعث دلبستگی انسان به دنیا میگردد؟

الف) علاقه بیش از حد به مال دنیا                             ب) علاقه بیش از حد به زن و فرزند

ج)علاقه به عمر طولانی                                          د) هر سه مورد

2-در سجده نماز دوری جستن از کدام اخلاق ناپسند نهفته است؟

الف) نفاق                                 ب)ریا                   ج) تکبر                    د)  هر سه مورد

3-تجسم مار و طوق بر گردن در قیامت ناشی از کوتاهی در چه عمل صالحی است؟

الف) نماز                 ب) خمس                 ج) نهی از منکر                 د)  زکات

4-کدام جمله غلط است؟

الف) احسان به پدر و مادر واجب شرعی است       ب) در احسان به پدر و مادر مسلمان بودن انها شرط است

ج)در احسان فرقی بین پدر و مادر نیست               د) احسان بالاتر از انفاق است

5-عبارت مفلحون در قرآن برای چه کسانی آورده شده است؟

الف) امر به معروف کنندگان           ب)   نماز گزاران                ج) متقیان              د) مومنان

6-کدام عمل در مقام مقایسه مانند محاربه با خداوند است؟

الف) ریاکاری                  ب)    ربا                    ج)حسد                     د) فخرفروشی

7-توبه تحقیر کردن دیگران باید چگونه باشد؟

الف) زبانی                     ب)   عملی                 ج)  تکریم                         د)  قلبی

8-طبق فرموده پیامبر (ص) کدام عمل انسان باعث باطل شدن روزه میشود؟

الف) غیبت                        ب) مسخره کردن            ج) فخر فروشی                    د)  سوء ظن

9-رسول خدا(ص) فرمودند از ما نیست کسی که خدا به او ثروت و وسعت مالی داده است ولی او نسبت به.............بخل و سخت گیری میکند.

الف) همسایگان                    ب)   زن و فرزند             ج)  بستگان                    د)  فقیران

10-طبق احادیث 9 قسمت از 10 قسمت عبادت را چه چیزی تشکیل میدهد؟

الف) زکات                 ب)  کسب روزی حلال           ج) انفاق                   د) حج

11-امام علی (ع) در اواخر کدام خطبه می فرماید " خداوند اقوام پیشین را مورد لعن قرار نداد مگر به خاطر ترک امر به عروف و نهی از منکر" .

الف) قاصعه                      ب) غدیر                         ج) اشباح                                    د) عهدنامه مالک اشتر

12-رستگاران واقهی چه کسانی هستند؟

الف) کسانی که برای رشد و اصلاح جامعه می کوشند               ب)کسانی که به دیگران خدمت می کنند

ج) دیگران را تحقیر نمی کنند                                             د) در جامعه به دنبال عدالت هستند

13-آیه 12 سوره حجرات مرد را از چه چیزی منع کرده است؟

الف) تحقیر دیگران           ب) بی ادبی نسبت به دیگران

ج) تجسس در دیگران        د) سلام ندادن به دیگران

14-این سخن از کیست؟ "هر کس زن یا مردی را غیبت کند، تا چهل روز نماز و روزه اش پذیرفته نمی شود"

الف) امام علی (ع)                         ب)امام صادق (ع)

ج) امام رضا (ع)                           د) پیامبر اکرم (ص)

15-اولین راه ورود به غیبت که قرآن آن را نهی کرده چیست؟

الف) پیگیری              ب) تجسس         ج) سوء ظن                     د) بدگویی

16-آیه 19 سوره نساء به چخ چیزی اشاره می کند؟

الف) محبت به همسر                   ب) ازدواج و پاکدامنی

ج) عفت و پاکدامنی در زوجین        د) خوش رفتاری با همسر

17-سخن پیامبر اکرم (ص) " لیس منا من وسع علیه ثم قتر علی عیاله" در مورد چیست؟

الف) بد رفتار نسبت به خانواده                   ب) غیبت در خانواده

ج) خیرات دادن در خانواده                         د) سوء ظن در خانواده

18-جمله " به خود و خانواده تان خیر بیاموزید و آنان را ادب کنید" از کیست؟

الف) پیامبر اکرم (ص)                                ب) امام علی (ع)

ج) امام رضا (ع)                                       د) امام صادق (ع)

19-آیه 74 سوره فرقان که ی فرماید" پرودگارا به ما از ناحیه همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم عطا کن " اشاره به چه چیز دارد؟

الف) داشتن نسلی صالح                  ب) داشتن خانوده مومن

ج) ازدواج کردن                           د) داشتن روزی و رزق حلال برای خانواده

20-این سخن از کیست " مومن باید ساعات خود را بر چهار بخش تقسیم کند: ساعتی برای کار، ساعتی برای عبادت، ساعتی برای لذت و ساعتی برای دوستان"

الف) پیامبر اکرم (ص)                    ب) امام صادق (ع)            ج) امام کاظم (ع)                         د) امام علی (ع)