معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی مرتبط با برنامه: 🎤 مسابقه کتابخوانی "سبک زندگی اسلامی" براساس تفسیر نور
اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی سبک زندگی اسلامی اعلام شد

بخش دانشجویی

محمد معین سبزه ای (شماره دانشجویی: 930601018) جایزه 150 هزارتومانی

 

بخش کارمندی

حمیده عابدی - نفر اول جایزه 100 هزار تومانی

لطیف پورفرهادی – نفر دوم جایزه 50 هزار تومانی

لیلا وکیلی – نفر دوم جایزه 50 هزار تومانی

رعنا اصغری یالقوز آغاجی – نفر دوم جایزه 50 هزار تومانی

سیما ولی پور – نفر دوم  جایزه 50 هزار تومانی

فائزه تقی زاده نفر دوم جایزه 50 هزار تومانی

 

بخش اساتید

دکتر الهام زاده هاشم-گواهی

دکتر محسن اسلامی-گواهی

دکتر امیر توکمه چی-گواهی

دکتر معصومه آهنگری-گواهی

دکتر عبدالغفار اونق-گواهی

دکتر رضا بابازاده-گواهی

دکتر ابوالفضل غنی ئی-گواهی

دکتر تورج مهدی زاده-گواهی

دکتر فرناز ملکی فرد-گواهی

دکتر رامین مظاهری خامنه-گواهی

دکتر مهدی بهفر-گواهی

دکتر رحیم محمدی-گواهی

دکتر عباس احمدی-گواهی

دکتر علی شالیزار جلالی-گواهی

دکتر امیر عرفان پرست-گواهی

دکتر مهدی ایمانی-گواهی

دکتر حبیب دستمالچی-گواهی

دکتر وحید نجارنژاد-گواهی

 

برندگان عزیز با دردست داشتن کارت شناسایی/دانشجویی جهت دریافت جوایز و گواهی خود می توانند در ساعات اداری به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه-خانم اسماعیلی مراجعه نمایند.