معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها دامپزشکی

جلسه اول کارگاه آموزشی 4 ساعته تاب آوری و برخورد اجتماعی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: 3
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده دامپزشکی
معرفی:

به همت مدیریت فرهنگی دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی برگزار می شود: کارگاه آموزشی 4 ساعته تاب آوری و برخورد اجتماعی، همراه با ارائه گواهی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی

جلسه اول کارگاه روز شنبه 7 بهمن ساعت 10 صبح دانشکده دامپزشکی، سخنران حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری