معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها معماری، شهرسازی و هنر
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مدیر: پری ملک زاده باروق
مسئول طرح‌ها: نرمین اسماعیلی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.