معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها اقتصاد و مدیریت
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
آنچه که باید یک ترم اولی بداند.

مدیریت فرهنگی دانشکده اقتصاد و مدیریت برگزار می کند.: مباحث اخلاقی مخصوص دانشجویان ترم اولی با سخنرانی استاد مهدی پور دوشنبه 8 آبان 96 ساعت 10:30 سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و مدیریت