معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها اقتصاد و مدیریت

آنچه باید یک ترم اولی بداند

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: سخنرانی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 26675
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و مدیریت
معرفی:

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود : مباحث اخلاقی مختص دانشجویان جدیدالورود