معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها علوم
پرسشنامه آنلاین مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن

برای دسترسی به پرسشنامه شماره 2 مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن کلیک نمائید.

توجه داشته باشید مدت پاسخ گویی به سوالات 20 دقیقه می باشد.