معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها علوم

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده علوم
معرفی:

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم
زمان: 96/07/17 ساعت 10
مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم
حضور دانشجویان جدید الورود را گرامی میداریم.