معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها شهید باکری میاندوآب
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: نرمین اسماعیلی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی