معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها شهید باکری میاندوآب

برگزاری کارگاه آموزشی "علل افسردگی و پیشگیری از آن در خانواده ها" ویژه کلیه همکاران

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شورای مرکز
معرفی:

مدیریت فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

"علل افسردگی و پیشگیری از آن در خانواده ها"

ویژه کلیه همکاران (هیات علمی و غیرهیات علمی) مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

مدرس: جناب آقای دکتر مشکینی، روانپزشک

زمان: 96/10/20 ساعت 10

مکان: سالن شورای مرکز