مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کوی خوابگاهی پسران "1"
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
دبیر: اصغر زارعی
مسئول طرح‌ها: مجید بابایی
نهاد مافوق: 🏢 مدیریت فرهنگی و اجتماعی
مدیر نهاد مافوق: کریم جباری
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    هیچ برنامه‌ای برای این نهاد به شکل عمومی منتشر نشده است.
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.