معاونت فرهنگی و اجتماعی
نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجمن علمی - دانشجویی معدن
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : فعال
افراد کلیدی
دبیر: رضا شفیعی قهدریجانی
استاد راهنما: مریم یزدانی
مسئول طرح‌ها: محمد علی شیخ محسنی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.