معاونت فرهنگی و اجتماعی

نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجمن علمی - دانشجویی معدن

برگزاری کارگاه عمومی استخراج و فراوری مواد معدنی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: مرکز آموشی عالی شهید باکری
معرفی:

برگزاری کارگاه عمومی استخراج و فراوری مواد معدنی