معاونت فرهنگی و اجتماعی
نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب بسیج دانشجویی
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
دبیر: مهدی بهبودی
مسئول طرح‌ها: محمد علی شیخ محسنی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی