معاونت فرهنگی و اجتماعی

نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب بسیج دانشجویی

اردوی یکروزه غار سهولان (ویژه برادران)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
نام‌نویسی
هزینه: رایگان
آغاز :
پایان‌ :
مکان ثبت‌نام: پایگاه بسی
وضعیت: گذشته
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: شهرستان مهاآباد -غار سهولان
معرفی:

بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب برگزار می کند:

اردوی یک روزه غارسهولان (ویژه برادران)

زمان: 27 ام مهرماه 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه بسیج مرکز مراجعه فرمائید.