معاونت فرهنگی و اجتماعی

نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب بسیج دانشجویی

مسابقه تیراندازی (ویژه خواهران)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: ورزشی
مخاطبان بالقوه: همه
نام‌نویسی
هزینه: رایگان
آغاز :
پایان‌ :
مکان ثبت‌نام: پایگاه بسی
وضعیت: گذشته
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: حیاط مرکز
معرفی:

بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب برگزار میکند:

مسابقه تیراندازی ویژه خواهران

زمان: 26ام مهرماه 1396