معاونت فرهنگی و اجتماعی

نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجمن علمی - دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی-گیاهپزشکی

برگزاری مسابقه عکاسی با محوریت مرکز شهید باکری میاندوآب

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: هنری
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن اجتماعات
معرفی:

برگزاری مسابقه عکاسی با محوریت مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

                  توسط انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی