معاونت فرهنگی و اجتماعی

نهاد فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب انجمن علمی - دانشجویی گیاهان دارویی

طب سنتی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کلاس
موضوع: فوق برنامه
مخاطبان بالقوه: 26685
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
معرفی:

کلاس آموزش طب سنتی مقدماتی