معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی مرتبط با برنامه: 🎤 یادواره شهداء
گردهمایی 2000 نفری انقلابیون جوان در دانشگاه ارومیه برگزار می شود