معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
23 آذر ماه کرسی آزاد اندیشی با موضوع "حقوق زنان و پوشش" به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه ارومیه برگزار شد

23 آذر ماه کرسی آزاد اندیشی با موضوع "حقوق زنان و پوشش" به همت بسیج دانشجویی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیامک جعفرزاده در دانشکده اقتصاد وهنر دانشگاه ارومیه برگزار شد.