معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ سیاسی
کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج دانشجویی در دانشگاه ارومیه برگزار شد

این کرسی که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز سه شنبه 22 ام اردیبهشت ماه در ؛؛؛آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزارشد.

این کرسی با حضور اعضاء بسیج دانشجویی به بحث و تبادل نظر با دو گروه موافق و مخالف به مبحث ازدواج دانشجویی پرداخت.

 ؛

 ؛