معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

تریبون آزاد با عنوان "مشکلات صنفی"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: تریبون آزاد /گفتوگوی غیر رسمی
موضوع: صنفی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معرفی:

این تریبون سوم آبان ماه در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.