معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

بازدید از "خانه سالمندان"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: خانه سالمندان
معرفی:

30 نفر از خواهران بسیجی با همراهی مسئول روابط عمومی دانشگاه به دیدار از سالمندان ساکن در خانه سالمندان خواهند رفت.

این دیدار که با هدف دلجویی و دلگرمی از این بزرگواران همراه است در قالب یک دستگاه اتوبوس روز چهارشنبه 28مهرماه ساعت 9 الی 13 تحقق می یابد.