معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

بازدید از موسسه معلولین آفاق

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 26686
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

 

اعضای بسیج دانشجویی با همکاری روابط عمومی دانشگاه به بازدید از موسسه معلولین آفاق می روند.

علاقمندان جهت حضور می توانند به دفاتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایند.