معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

یادواره شهداء

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: جشنواره
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شهید چمران
معرفی:

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کند: یادواره شهداء

این یادواره از ساعت 9/30 صبح روز 14 آذرماه در سالن شهید دکتر چمران برگزار خواهد شد.

شرکت برای عموم آزاد است.