معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

دستهای پنهان حوادث 88

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: پرسش و پاسخ
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: امفی تیاتر دانشکده علوم
معرفی: