معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

یادواره شهدا

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بزرگداشت/یادآوری
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: جلوی مسجد دانشگاه
معرفی:

یادواره شهدا گمنام