معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

راز یک فریب

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: سخنرانی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر علوم
معرفی:

حجاب نشان وقار و علامت افتخار عزت نفس است