معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

مشاعره دانشجویی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نشست
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده ادبیات
معرفی:

مشاعره دانشجویی