معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

مسابقه شنا

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: ورزشی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: استخر دانشگاه
معرفی:

مسابقه شنا بمناسبت هفته بسیج